ელექტრონული ჟურნალი
ძირითადი სასწავლო პროგრამები
მიღების პროცედურები / ძირითადი სასწავლო პროგრამები / კომერციული დამატებითი პროგრამები /
ჩვენი მიზანია მივცეთ მოსწავლეებს განათლების სამინისტროსა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლება. სასწავლო პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად საინტერესო და შედეგზე ორიენტირებული. მოსწავლეს ექნება სრული პირობები შექმნილი იმისათვის, რომ მხოლოდ სკოლის კედლებში მიიღოს შესაბამის დონის განათლება და დამატებითი სასწავლო ცენტრის და მასწავლებელის დაქირავების საჭიროება აღარ იყოს.

  ძირითად სასწავლო პროგრამებში შედის შემდეგი საგნები:
 • მშობლიური ენა (ქართული ენა);
 • მათემატიკა;
 • გეოგრაფია;
 • ისტორია;
 • რუსული ენა;
 • ინგლისური ენა;
 • დამატებით უცხო ენა (გერმანული, ფრანგული);
 • ქიმია;
 • ბიოლოგია;
 • ფიზიკა;
 • მუსიკა (VIII-IX კლასებში);
 • ხელოვნება (VIII-IX კლასებში);
 • სამოქალაქო განათლება;
 • სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;
 • საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება;
 • ჭადრაკი.
 • სპორტი (მაგიდის ჩოგბურთი)

  არჩევითი საგნები:
 • კინოხელოვნება;
 • მსოფლიო კულტურა;
 • სამედიცინო ბიოლოგია
 • უცხო ენა (გერმანული, ფრანგული).

  დამატებითი საგნები:
 • კრიტიკული აზროვნება (X-XI კლასებში)
 • კომუნიკაცია, პრეზენტაცია, დისკუსია (VII-X კლასებში)