ელექტრონული ჟურნალი
კომერციული დამატებითი პროგრამები
მიღების პროცედურები / ძირითადი სასწავლო პროგრამები / კომერციული დამატებითი პროგრამები /
სკოლა სთავაზობს მოსწავლეებს:
    ინგლისური ენის საკვალიფიკაციო პროგრამებს:
  • SAT
  • TOEFL
  • IELTS
  • GMAT
  • GIR