ელექტრონული ჟურნალი
სასწავლო დღის განრიგი
აკადემიური კალენდარი / სასწავლო დღის განრიგი / ინფრასტრუქტურა / დებულება /
VIII-XII კლასები
სასწავლო დღის განრიგი
08:45 - 08:55რეგისტრაცია
09:00 - 09:45გაკვეთილი 1
09:50 - 10:35გაკვეთილი 2
10:40 - 11:25გაკვეთილი 3
11:25 - 11:45შესვენება
11:45 - 12:30გაკვეთილი 4
12:35 - 13:20გაკვეთილი 5
13:25 - 14:10გაკვეთილი 6
14:15 - 15:00გაკვეთილი 7